Info om førerkortklasser

Registreringsformer, Polaris ORV

Denne artikkelen er skrevet med forbehold, – regelverket er stadig i endring. Se vår disclaimer / ansvarsfraskrivelse nederst.

 

Et bredt utvalg av våre Polaris fire- og sekshjulinger kan registreres som traktor.

 

Særskilt om traktorregistrert ATV (T=traktor):

 

Traktorregistrering klasse T1 og T3:
Hastighet på inntil 40 km/t, kan føres av personer f.o.m. 16 år, forutsatt gyldig traktorsertifikat (eventuelt også bilsertifikat for de som har tatt det før 1. januar 2005.) De som har tatt bilsertifikast etter 1. januar 2005 må også ha BE lappen for å kjøre denne traktorklassen lovlig.

 

Traktorregistrering klasse T1b  og T3b:
Hastighet på inntil 60 km/t, kan kun føres av personer f.o.m fylte 18 år og med gyldig bilsertifikat. (Traktorsertifikat er altså IKKE gyldig som førerkort for denne klassen). Forklaring; Førerkort klasse T (traktor) stopper på lovlig 50 km/t. Klasse B gjelder for øvrige motorvogner (med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg.) Her er det ingen hastighetbegrensning.

 

Særskilt om MC registrert ATV (Quad):
MC registrert ATV (Quad) er en firehjuls-motorsykkel med hvite skilt. Disse kan kjøres lovlig på almenn vei med førerkort klasse B. Polaris har for sesongen 2016 / 2017 utvalgte RZR modeller som kan registreres på denne måten. Polaris 2017 RZR modeller som kan registreres for kjøring på vei er registrert for 2 personer. Krever førerkort klasse B, godkjent hjelm er obligatorisk. Maksimalt tillatt motoreffekt på MC-registrert firehjuling er 15 KW, som tilsvarer ca. 21 HK.

 

Disclaimer / forbehold / ansvarsfraskrivelse mht. det som her er skrevet;
Det vil i alle tilfelle være opp til kjøper og, eller sjåfør av kjøretøy å sette seg inn i gjeldende regelverk og eventuelle tillegg / unntak / endringer av det som her er beskrevet. TB’s Skogsutstyr tar forbehold om feil, oppdateringer, og-, eller endringer i de regler som her er beskrevet, kopiert, og, eller sitert.